Filmning inifrån tävlingsbil i Folkrace

Utskottet har diskuterat frågan om inbord-kamera i Folkrace med distriktens sportgrensansvariga (SGA), och kommit fram till att det i nuvarande reglemente inte finns stöd för att tillåta det. Det undantag som görs är filmare som har ingått giltigt filmavtal med Svenska Bilsportförbundet. Dessa ges möjlighet att montera inbord-kamera, genom att ansöka om ett tillstånd för detta hos Folkraceutskottet.